top of page

Politie Stameldam

Sja wordt het ouderwets de gemeentepolitie Stameldam of wordt het een Regiokorps Stamellanden? Dat is nog even de vraag. Waarschijnlijk zal het wel de gemeentepolitie worden omdat dat het meest in epoch 3 en 4 thuis hoort.

De stad groeit, er komen buitenwijken en industriebuurten. Natuurlijk moet er ook aan de binnenstad worden gedacht. Stameldammers, een lief volkje maar ook hier is de politie nodig.

De hoofdcommissaris heeft een campagne opgestart om financiën bijeen te garen om aan zijn agenten de broodnodige veiligheid te geven.

Het Stameldamse stadsbestuur gaat hierover op korte termijn advies uitbrengen aan Burgemeester en Wethouders.

Wel zijn er inmiddels voertuigen aangeschaft

Voor de districten zijn Chevrolets surburban C10 aangeschaft

Met deze voertuigen zal de Assistentie surveillance worden uitgevoerd.

Het Werkgebied van de Stameldamse politie bestaat uit 7 afdelingen. Te weten:

1e afdeling: Stad, 2e afdeling: Het Lange Werk, 3e afdeling Datra, 5e afdeling Industrie zone, 6e afdeling Oost, 8e Afdeling: Burg Buurt. 9e afdeling Burg Buurt Noord.

De vloot C10 wagens zijn uitgerust met 2 Electronen flitsers, stopbord en zoeklicht. De bedoeling is dat iedere afdeling de beschikking zal krijgen over minmaal 2 C10's en maximaal 4 C10's, afhankelijk van de oppervlakte van het werkgebied en het meldingpatroon.

Ook zal er nog bekeken worden of er aan de afdelingen nog wijkauto's worden toegevoegd. Dit zouden dafjes, VW kevers of misschien zelfs Honda Civics dan wel VW Golfjes kunnen zijn.

De aanbesteding loopt nog

Tot op heden zijn 18 C10's en 1 K10 te beschikking.

Ook zullen er nog op diverse locaties in Stameldam naar plaatsen voor de afdelingbureaus worden gezocht. Waarschijnlijk zal er worden samengewerkt op huisvestinggebied met de Stameldamse Branweer en de Stameldamse GG&GD ambulancedienst. Deze laatste maakt ook reeds gebruik van twee Chevrolets.

Er zijn twee "wijkwagens van het type golf voor de 1e en 3e afdeling aangeschaft. Foto volgt nog.

Voor de 8e Afdeling is er één C10 zonder zoeklicht en een VW Golf ter beschikking.

Onlangs is de 8e afdeling uitgebreid tot de volgende voertuigen; VW kever (ME), VW T4, VW T3, VW kever, DAF, C10 en twee motoren

Voor de 9e Afdeling is een Golfje, een C10 zonder zoeklicht en een driewillige Piaggio te beschikking. Zo wordt Stameldam tot in de haarvaten veiliger. De criminele poppetjes smelten we om tot zitbankjes! Moesten ze in het groot ook doen :-)

Sinds 20 november rijden er een rijkspolitie en gemeentepolitie motordiender door Stameldam.

Het is maar dat U het weet. Verder zijn er een J& peugeot en twee transitbusjes in de ME dienst gekomen. De verwachting is dat er nog voor de zomer twee J7 Peugeot busjes in de ME blauwe kleur bij zullen komen

Op 10 augustus 2013 is één van de Stameldamse politie C10 voertuigen als assistentie naar Rotterdam Miniword gegaan. De wagen is te zien bij de haven brand. Hij staat in goed gezelschap van de GGen GD ambulance en een aantal brandweer voertuigen

In de film: toen was geluk heel gewoon zal er nostalgisch RET autobus materieel te zien zijn. Ook de RET daf 46 en de politie daf 33 komen in beeld. Natuurlijk is wat de politie angaat de Chevrolet C10 het paradepaardje in de rolprent. De film zal de premiere hebben (natuurlijk ook in Stameldam) in het voorjaar 2014.

bottom of page