top of page

Epoche:

1 Wat is een Epoche

Een Epoche is een tijdaanduiding voor het (model) spoor.

Het kan belangrijk zijn als je bijvoorbeeld in een bepaald tijdperk wil rijden. Oudere Epochen zijn sterker begrenst dan de jongere omdat locomotieven en materiaal daar vaker de tijdgrens overschrijden.

De tijd vergaat dan meer vloeiend in een volgend tijdperk over zonder dat het bijvoorbeeld door een oorlog of ontstoming abrupt wordt doorgeknipt.

Epoche I: 1835-1925

Het is de begin periode van de spoorwegen er waren voornamelijk privé spoorwegen en staatsspoorwegen. Je ziet er veel soorten en maten voertuigen met veel verschillende opschriften. Maatschappijen ontstonden en verdwenen weer net zo snel als ze gekomen waren en de voertuigen kregen nieuwe nummers en opschriften

Epoche II: 1925-1945

In Europa ontstonden grote staats eigendom spoorwegen De NS, DSG zijn er voorbeelden van. Grotere series locomotieven en grotere series wagons werden er gebouwd zodat er meer van een bepaald type wagon of locomotief kon worden gesproken.

Er werd voornamelijk met stoom gereden.

Epoche III: 1945-1970

Na de 2e wereld oorlog moeten er grote wederopbouw inspanningen worden gedaan in Duitsland ontstond zo bijvoorbeeld de Deutsche Bundesbahn en in het Oostblok o.a. een voortzetting van de Deutsche Reichsbahn. Stoom maakte veelal plaats voor diesel en elektrische tractie

Epoche IV: 1970-1990

In het begin van deze spoor episode ontstond er in Europa Computer nummers opschriften

Dit waren de zogenaamde UIC opschriften. Ze verschenen op alle rijtuigen en tractievoertuigen.

Het was een langzaam proces zodat oude en nieuwe nummers vaak op de wagens met nieuwe en oude logo's te zien waren.

Epoche V: 1990-2009

Nieuwe kleuren sierden in deze periode vaak de locomotieven en wagons. Ook kwam er concurrentie op het spoor door het verlenen van concessies zodat er eerst vooral op het goederen vervoer nieuwe spelers in zicht kwamen. Later volgden neven lijnen vaak ook onder druk van de Europese wetgeving dit voorbeeld

Epoche Vl: 2009-Heden

Nieuwe Nummer schema's van UIC luiden een nieuw Epoche in.

Steeds meer leasemaatschappijen verhuren eenheidsmaterieel aan vervoerders die het materiaal slechts voor relatief korte tijd willen benutten om zo afschrijvingen en kosten te besparen. Er is meer dan ooit concurentie die vaak ook nog eens Europees aanbesteed moet worden op het spoor dan ooit..............

UIC-Nummer zoeker:

Hier kan je UIC-Nummers uitzoeken of nakijken:

www.blumert.de/gulbsoft/nrbrchnd

bottom of page